SERVEIS

OBRA PÚBLICA
Centres cívics, cases consistorials, passeigs marítims, centres d’atenció primària, rehabilitacions, urbanitzacions i pavimentacions, portades d’aigua, etc.
OBRA INDUSTRIAL
Naus, magatzems i construccions industrials diverses, que ha alternat amb l’obra pública i amb les promocions d’habitatges.
CONSTRUCCIONS RESIDENCIALS
Habitatges unifamiliars o plurifamiliars, de promoció pròpia, per als nostres clients, etc.
PROMOCIONS
En aquests moments, Miquel Costa, SA ha finalitzat una promoció pròpia a Lladó (Alt Empordà) i està construint un conjunt de 48 habitatges de protecció oficial a Figueres. De cara al futur es preveu dur a terme noves promocions.