OBRA INDUSTRIAL

 

Edificis serveis

Ampliar foto SALA DE DESFER (CÀRNICA) CUSINS, S.L. (FIGUERES)
Ampliar foto MULTICINES (FIGUERES)
Ampliar foto MULTICINES (FIGUERES)

benzineres

Ampliar foto ESTACIÓ DE SERVEI LLANÇÀ
Ampliar foto ESTACIÓ DE SERVEI “RALLY EST” (FIGUERES)
Ampliar foto ESTACIÓ DE SERVEI “RALLY NORD” (FIGUERES)
 • Benzinera Rally de Roses
 • Benzinera Rally Sud - Figueres
 • Benzinera carretera de Sant Feliu de Guíxols- Girona

Naus industrials

Ampliar foto NAU INDUSTRIAL CAHORS, S.A. (VILAMALLA)
Ampliar foto NAU MIQUEL COSTA, S.A. (VILAMALLA)
Ampliar foto NAU MIFASOL (VILAMALLA)
 • Nau de Miquel Alimentació - Vilamalla
 • Hipermercat carretera de Roses -Figueres
 • Nau industrial al C/ del Pi -Figueres
 • Nau Gros Mercat - Vilamalla
 • Nau industrial De Figueres
 • Ampliació del Centre Comercial Zero -Figueres
 • Nau industrial - Agullana
 • Nau industrial de Miquel Alimentació -Tortosa
 • Nau industrial Agència de Transports “El rayo” – Fornells de la Selva

Seus corporatives

Ampliar foto CENTRE ESPECIAL DE TREBALL DE LA FUNDACIÓ ALTEM (FIGUERES)
Ampliar foto SEU MIQUEL COSTA, S.A. (VILAMALLA)
Ampliar foto SEU MIQUEL COSTA, S.A. (VILAMALLA)

CEMENTIRIS

 • Projecte de construcció de 96 criptes al cementiri municipal de Figueres
 • Projecte de construcció de 80 columbaris al cementiri municipal de Figueres
 • Projecte de condicionament del cementiri del Port de la Selva 1a fase

CENTRES DE SALUT

 • Centre d’atenció primària -Sarrià de Ter
 • Condicionament del centre de dia de salut mental - Figueres
 • Edifici del centre de salut - La Jonquera
 • Ampliació del dispensari de Pont Major -Girona
 • Ampliació de dues consultes al CAP Alt Empordà - Figueres
 • Adequació d’una sala de tractaments a la planta baixa del CAP - Roses
 • Rehabilitació del centre assistencial ASEPEYO - Girona
 • Centres assistencials ASEPEYO a Figueres i Olot

OBRES HIDRÀULIQUES

 • Abastament d’aigua - La Jonquera
 • Ampliació i millora de la xarxa de sanejament - Roses
 • Reparació de la canonada general entre la presa de Boadella i l’arqueta de tancament – Boadella d’Empordà i Darnius
 • Abastament d’aigua potable a la zona de Vilatenim - Figueres
 • Endegament del tram final de la riera Passapera – Lloret de Mar
 • Endegament del torrent d’en Ramis al seu pas pel nucli urbà d’Ordis
 • Defensa i endegamentde la riera Santa Llúcia - La Jonquera
 • Reparació de danys als rius Muga, Llobregat i riera de Santa Llogaia a Cabanes, Pont de Molins, Llers, Masarac, Peralada i Santa Llogaia. Actuació n úm. 2
 • Rehabilitacó i millora de l’estació depuradora d’aigües residuals - La Jonquera
 • Reposició de la canonada general de transport d’aigua a Figueres 2n. tram, danys riuada 04-12-87 – Darnius i Boadella
 • Estació de bombament de Vilatenim i impulsió que la connecta amb l’estació de bombament existent a la Marca de l’Ham – Figueres
 • Projecte d’ampliació i millora de la xarxa de sanejament -Llançà
 • Neteja i millora dels regs de desguàs d’aigües pluvials a Vilatenim - Figueres
 • Canalització de la riera de la Trencada -Roses
 • Canalització de reg i reposició del col·lector general de sanejament - La Jonquera
 • Accés a l’estació de la depuradora d’aigües residuals - Portbou
 • Projecte d’estació de depuradora de bombeig d’aigües pluvials de la zona baixa del nucli urbà - Roses
 • Dragat, endegament i reposició de marges dels trams urbans de les rieres Gingolers i Quarantena afectades per les riuades d’octubre de 1986 - Roses
 • Restitució d’infraestructures hidràuliques malmeses pels aiguats d’octubre de 1994 . Actuació núm. 11 – El Port de la Selva
 • Canalització de la riera de la Cuana - Roses
 • Sanejament i protecció del reg del Molí - Fortià
 • Emissari d’aigües residuals del sector est - Begur
 • Abastament d’aigua en alta en barri l’Estrada - Agullana
 • Canalització reg de l’Horta Capallera - Figueres
 • Ampliació del pont sobre el reg del Molí - Sant Pere Pescador
 • Millora del drenatge a la ctra. N-II, Pk. 763,150 i N-II Pk. 2,700
 • Abastament d’aigua al Dipòsit de La Vajol
 • Protecció del marge esquerre de la riera Rúbies a la desembocadura al mar – El Port de la Selva
 • Sanejament del municipi d’Agullana

REHABILITACIONS

 • Residència Can Marli - Llançà
 • Centre Comercial Massimo Dutti - Figueres