EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

 

privada

Ampliar foto HABITATGES C/ LA JONQUERA (FIGUERES)
Ampliar foto EDIFICI PLURIFAMILIAR C/ HORTES (FIGUERES)
Ampliar foto HABITATGE UNIFAMILIAR LLERS
  • Edifici plurifamiliar al carrer Conxita Aiguaviva, 2-4-Lladó
  • Habitatge entre mitgeres a la urbanització “El Parc”- Vilafant
  • Habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer situats al carrer Llançà, 37 - Figueres
  • Edifici comercial i residencial al carrer Peralada - Figueres
  • Edifici comercial i d’habitatges al carrer del Carme - Girona
  • Rehabilitació de l’edifici Massimo Dutti- Figueres
  • Habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Benet Falp i Matas, 5 - Roses
  • Habitatge aïllat al carrer Coll de Panissars, 7 -Peralada

pÚblica

Ampliar foto HABITATGES DESTINATS A LLOGUER PER A JOVES “HORTA D’EN DALÍ” (CADAQUÉS)
Ampliar foto HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL “VILA VELLA” (OLOT)